"TilStede er et organisert, felleskristent hjelpearbeid."

Arbeidet ønsker å legge til rette for at mennesker i nød eller vanskelige livssituasjoner får hjelp.

Frivillig arbeid

TilStede er både med og bidrar i allerede fungerende hjelpearbeid og er også med og setter i gang nye tiltak.

Hvordan delta?

Være en frivillig, melde inn behov og støtte arbeidet

Om oss

TilStede startet opp i Grimstad, høsten 2011. Arbeidet vil forsøke å minske avstanden mellom frivillige som ønsker å hjelpe, og de som trenger hjelp.